Inspanningstesten

WAT?

 • InspanningsECG (hartfilmpje)
 • VO2max bepaling
 • Bepalen trainingszones d.m.v. bepalen vetdrempel en koolhydraatdrempel (ook wel verzurgingsgrens genoemd)
 • Lactaattesten indien gewenst
 • Trainingsadvies

WANNEER NIET?

Een inspanningstest met maximale inspanning mag u niet ondergaan in volgende omstandigheden:

   • Hartinfarct
    - Als u druk op de borst ervaart zelfs zonder inspanning
    - < 6 maand geleden een hartinfarct te hebben doorgemaakt
   • Hartfalen
   • Gekend zijn met onstekingen aan de hartspier (myocarditis, endocarditis, pericarditis)
   • Longembool < 6 maand geleden
   • Linker bundeltakblok
   • Ernstig kleplijden (aortaklepverkalking)
   • Erfelijke hartaandoeningen (Hypertrofische Obstructieve Cardiomyopathie)
   • Ernstige verhoogde bloeddruk (>200mmHg systolisch)
   • Thrombosen
   • Koorts op moment van onderzoek
   • Ernstige en/of onbehandelde ritmestoornissen op een rustECG

Ook steeds op afspraak via ons algemeen nummer of via mail.